POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care am creat această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica practicile noastre legate de informațiile pe care le procesăm penru a ne putea presta serviciile. 

Veți putea găsi aici informații despre datele pe care le colectăm și modul în care acest lucru vă afectează. De asemenea, tot aici vă explicăm măsurile pe care le luăm pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră. Această politică de confidențialitatea se aplică tuturor serviciilor noastre, cu excepția cazului în care se specifică altfel. 

Vă rugăm să citiți și Termenii și condițiile care descriu termenii de utilizare a serviciilor noastre. 

Cine este operatorul de date? 

Societatea care colectează și procesează datele este SC  STEM TRAINING SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului IASI  sub nr. J 22/3041/2019, având CUI 41684054 și sediul social stabilit în Str Emil Honoriu 4A,etaj, ap 3, cam 1 Iasi, telefon :0748.425.714, email info@clubdetehnologie.ro

Ce date personale colectăm ?

Datele personale sunt orice informație care poate fi utilizată pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană. 

Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când utilizați site-ul web, când completați un formular de înscriere/de contact sau când vă abonați la un program furnizat de noi sau la newsletterul pe care îl trimitem. 

Colectăm toate aceste date în vederea funcționării optime, a furnizării serviciilor solicitate de către dumneavoastră, a îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim, pentru a putea înțelege solicitările dumneavoastră și a putea personaliza oferta serviciilor noastre. De asemenea, colectăm date pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

Nu aveți obligația să furnizați datele cu caracter personal pe care le solicităm dar, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, înțelegeți și acceptați faptul că este posibil să nu vă putem furniza serviciile noastre sau o calitate superioară a serviciului. 

În activitatea noastră putem colecta următoarele categorii de informații: 

 •  Nume și prenume;

 • CNP, serie si numar carte de identitate, adresa pentru intocmire contract prestari servicii, formulare inscriere si intocmire facturi fiscale;

 • Adresa de email;

 • Număr de telefon;

 • Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru;

 • Informații rezultate în urma solicitarilor sau inscrierilor la programele oferite( nume copil, varsta, scoala la care invata, clasa, programul ales)

 • Comunicațiile pe care le aveți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin, emailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;

 • Cookies 

  •  sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestuia le transferă la hard drive-ul care aparține comuputerului dumneavoastră, prin Web Browser (dacă permiteți acest lucru), care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să își amintească anumite informații. 

  • utilizăm cookies pentru a funcționa și a furniza serviciile noastre, pentru a vă putea îmbunătăți experiențele, pentru a înțelege modul în care serviciile noastre sunt utilizate și pentru a putea personaliza serviciile noastre în funcție de nevoile dumneavoastră. Astfel, folosim cookies pentru a înțelege care dintre întrebările noastre frecvente sunt cele mai populare și pentru a vă arăta conținutul relevant pentru serviciile noastre. În plus, este posibil să folosim cookies pentru a vă aminti alegerile dumneavoastră, cum ar fi preferințele de limbă, pentru a vă putea oferi o experiență mai sigură și pentru a personaliza serviciile noastre pentru dumneavoastră. Aflați mai multe despre modul în care flosim cookies în Politica de cookies (link. )

 • Orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților societății în scopurile pe care vi le vom indica.

 

În ce scop procesăm datele dumneavoastră personale? 

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră în scopuri variate precum: 

- Pentru a vă oferi un conținut personalizat;

- Pentru a ne îmbunătăți Site-ul ;

- Pentru a îmbunătăți serviciul de relații cu clienții;

- Pentru a vă contacta în vederea detalierii serviciilor oferite de noi sau a purtării de discuții prealabile contractării;

- Pentru comunicările periodice în scop de marketing ( transmitere newsletter, materiale, articole, informații despre produse/servicii/proiecte viitoare);

- Analiza comportamentului vizitatorilor Site-ului, prin intermediul cookies, atât ale socității, cât și ale terților, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor (a se vedea politica de cookies)

- Pentru concursurile sau promoțiile la care participați;

- Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produsele/serviciile oferite, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor/produselor;

-Intocmirea contractelor de prestari servicii si facturi fiscale

Ce ne dă dreptul să procesăm datele?

Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Putem prelucra datele dumneavoastra atunci când există unul sau mai multe dintre următoarele: 

1. Temei Legal : Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care vom avea o bază legală pentru a face acest lucru. Astfel, această bază legală va depinde de motivele care stau la baza colectării și folosirii datelor dumneavoastră. 

2. Respectarea obligațiilor legale: Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se bazează pe obligația legală a societății în relația sa cu clienții. Astfel, colectarea datelor în acest sens, va avea la bază nevoia respectării de către noi a obligațiilor legale ce ne revin. 

3. Consimțământul: Acesta poate reprezenta temei legal al procesării datelor cu caracter personal în scopul gestionării trimiterii de informații de markeing (articole, informații despre proiecte, evenimente, etc) sau în scopul contactării detalierii ofertei.

Dreptul de retragere a consimțământului privind procesarea datelor va putea fi exercitat de către dumneavoastră oricând.

Menționăm faptul că doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să își dea consimțământul. Pentru cei sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor. 

4. Interes Legitim: Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că site-ul nostru este sigur pentru dumneavoastră. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem nevoile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor noștri. Astfel, vom putea să ne îmbunătățim produsele, serviciile și mărcile. Realizăm toate aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție al vizitatorilor si clienților noștri. 


 

Cât timp păstrăm datele? 

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate. Astfel, pentru a determina perioada de păstrare adecvată, vom ține cont de cantitatea, natura datelor și scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem să atingem aceste scopuri și prin alte mijloace. 

În calcularea acestei perioade vom lua în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamațiile sau întrebările dumneavoastră. În situația în care legea ne solicită păstrarea datelor dumneavoastră pentru un anumit termen ( în cazul facturii se prevede termenul de 5 ani), datele dumneavoastră vor fi șterse după expirarea acestui termen.

Ulterior acestui moment al îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau distruse în siguranță. 

Trebuie menționat faptul că societatea noastră ia în calcul în permanentă cum poate minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim. 

 

Cum protejăm datele dumneavoastră personale?

Site-ul nostru utilizează tehnici de securitate a informației cu scopul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora.Te asigurăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor în orice fel. 

În situația în care, dată fiind natura activității, suntem în situația în care trebuie să dezvăluim informațiile dumneavoastră unor terțe părți de încredere, parteneri ai companiei noastre, vom face acest lucru doar ulterior încheierii unor acorduri care prevăd clauze stricte de protecția datelor, în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Solicităm tuturor partenerilor noștri să dispună de măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este  conceput si găzduit site-ul și nici nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul. 


Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele personale? 

Aveți următoarele drepturi: 

 • Dreptul la informare;

 • Dreptul la acces;

 • Dreptul la rectificare;

 • Dreptul la limitare;

 • Dreptul la ștergere; 

 • Dreptul de a vă opune prelucrării; 

 • Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește

 • Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informatiilor personale;

 • Dreptul la portabilitate;

 •  Dreptul de a vă retrage consimțământul;

 • Dreptul de a depune o reclamație 

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile anterior menționate, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de mail info@clubdetehnologie.ro

Pentru a vă exercita drepturile anterior menționate nu se solicită niciun fel de taxă. Totuși, în situația în care cererea dumneavoastră este vădit nefondată sau exagerată, este posibil să solicităm o astfel de taxă sau să refuzăm să dăm curs cererii. 

 În vederea procesării cererii dumneavoastră referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale se va putea solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate. Aceasta este o altă măsură de securitate pe care o luăm pentru a ne asigura că informațiile personale nu sunt divulgate niciunei alte persoane care nu are dreptul să le primească. 

Căror destinatari le putem comunica datele dumneavoastră?  

Compania noastră comunică datele dumneavoastră cu caracter personal intern și anumitor terțe părți selectate în următoarele situații:

- Administrații și organisme publice în cazul în care acestea le solicită în conformitate cu normele ficale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile;

- Comunicarea legală;

- Furnizorilor de servicii de terță parte ( de exemplu: furnizorii de servicii IT, arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, utilitați, audit, serviciilor de suport, furnizorilor care procesează plăți, analizează date, furnizează servicii clienților).

În toate cazurile, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor dumneavoastră personale. În acest sens, menționăm faptul că societatea noastră încheie contract cu fiecare astfel de terț și prin care se specifică expres măsurile de protecție a datelor personale.  Mai mult decât atât, aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile dar nu le pot folosi în alte scopuri. 

În situația în care doriți mai multe informații referitoare la comunicarea datelor către partenerii noștri, nu ezitați să ne contactați la adresa de mail office@tech-kids.ro.

 

Link-uri exterioare 

Pe site-ul nostru putem să includem sau să oferim produse și/sau servicii ale unor părți terțe. Aceste site-uri ale părților terțe au politici de confidențialitate separate și independente. Astfel, îți recomandăm să citești politicile acestora pe care e regăsești pe site-ul lor și, de asemenea, termenii de condiții ai site-ului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și activitățile acestor web site-uri conexe. 

Totuși, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și acceptăm orice feedback referitor la aceste site-uri.

Această politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru și nu informațiilor colectate offline. 

Termeni și condiții

 Vă rugăm să accesați secțiunea noastră de Termeni și Condiții care stabilește condițiile de utilizare, de renunțare și de limitare a responsabilității care guvernează utilizarea website-ului nostru www.tabaradetehnologie.ro

Consimțământul dumneavoastră 🡪 Prin utilizarea site-ului nostru în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de politica de confidențialitate a website-ului nostru www.clubdetehnologie.ro

Modificări ale politicii de confidențialitate 🡪 Politica noastră de confidențialitate se poate modifica ocazional iar orice modificare vă va fi comunicată prin email sau printr-o notificare pe site-ul nostru. 

Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, ne puteți contacta folosind informatiile: SC MIND STEM TRAINING SRL, CUI 41684054 Tel 0748.425.714, Email info@clubdetehnologie.ro